Nolietotas un nevajadzīgas elektronikas utilizācija

  • Veiciet elektronikas utilizācijas nepieciešamības pieprasījumu
  • Nododiet elektroniku vai pasūtiet mūsu transportu un krāvējus
  • Saņemiet aktu par nodoto tehniku